Announcements

Đăng ký thực tập cho K18 và các khóa trước đó chưa đăng ký

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Đăng ký thực tập cho K18 và các khóa trước đó chưa đăng ký
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 17 December 2020, 10:38 AM
 

Dear students,

Đợt thực tập năm 2021 theo kế hoạch sẽ chia thành 2 giai đoạn:

  1. Thực tập sớm từ 1.7.2021, kéo dài tới 31.5.2022
  2. Thực tập thông thường từ 1.12.2021 tới 31.5.2022

Bằng việc khai báo qua khảo sát này, các bạn sẽ được đăng ký vào đợt thực tập sắp tới. Cân nhắc kỹ việc tham gia và điền thông tin. Việc khai báo sai của các bạn sẽ gây ảnh hưởng cho kế hoạch của khoa và các bạn khác.

URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTUrjBwOA9DDWteZMIOW6CtE1dxqHPeydC1Rq1OQY1aXs6ow/viewform?usp=pp_url


Ngoctb