Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DSY K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DSY K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 22 December 2020, 1:54 PM
 
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DSY K17
  • Thời gian: từ 8h00 ngày 23/12/2020
  • Địa điểm: P712C, 708C
Danh sách chia phòng chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.