Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SPM K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SPM K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 22 December 2020, 2:06 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SPM K17

  • Thời gian:
    • Ca 1: Từ 13h30 - 15h00
    • Ca 2: Từ 15h00 - 16h30
  • Địa điểm: P410C, 412C
Danh sách chia ca thi, phòng thi cụ thể sinh viên xem ở file đính kèm.