Announcements

Thông báo v/v đăng kí môn Thực tập tốt nghiệp Sring 2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí môn Thực tập tốt nghiệp Sring 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 24 December 2020, 9:59 AM
 

Thông báo v/v đăng kí môn Thực tập tốt nghiệp Sring 2021:
Các SV hiện đang chờ phỏng vấn thực tập sẽ đăng kí môn Thực tập tốt nghiệp vào đợt bổ sung ngày 07/1/2021 do môn này không giới hạn số lượng SV đăng kí.
Trân trọng.