Announcements

Thông báo danh sách thi môn EIS

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn EIS
by Phương Hoàng Việt - Monday, 28 December 2020, 12:26 AM
 

Thông báo danh sách thi môn EIS

  • Thời gian: từ 13:30
  • Địa điểm: P708C