Announcements

Thông báo danh sách sinh viên K17 đi phỏng vấn thực tập theo chương trình HCL First Careers của Công ty HCL Technologies Việt Nam

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách sinh viên K17 đi phỏng vấn thực tập theo chương trình HCL First Careers của Công ty HCL Technologies Việt Nam
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 December 2020, 8:58 AM
 

Thông báo danh sách sinh viên K17 đi phỏng vấn thực tập theo chương trình HCL First Careers của Công ty HCL Technologies Việt Nam

Những sinh viên có tên trong danh sách sẽ tham dự phỏng vấn thực tập về JAVA Technology theo chương trình HCL First Careers của tập đoàn HCL Technologies. Thời gian phỏng vấn dự kiến sáng thứ tư ngày 30/12/2021, người của công ty HCL sẽ liên lạc để thông báo cụ thể.

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham dự phỏng vấn.

Danh sách và thông tin về chương trình HCL First Careers có trong file gửi kèm.