Announcements

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 29 December 2020, 3:33 PM
 

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019 (thông tin chi tiết xem file đính kèm)