Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 29 December 2020, 6:55 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP

  • Thời gian: ngày 29/12/2020

    • Ca 1: 08h00 - 09h00
    • Ca 2: 09h05 - 10h05
    • Ca 3: 10h10 - 11h10
  • Phòng thi: 410C, 412C, 406C, 106D1
Sinh viên không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.