Announcements

Thông báo v/v thi môn EBU

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi môn EBU
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 30 December 2020, 9:40 AM
 
Thông báo v/v thi môn EBU
  • Thời gian: từ 13h30, 30/12/2020
  • Địa điểm: P417C