Announcements

Thông báo v/v Khai mã số BHXH của sinh viên khóa 2017, 2018, 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v Khai mã số BHXH của sinh viên khóa 2017, 2018, 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 31 December 2020, 8:12 AM
 

Thông báo v/v Khai mã số BHXH của sinh viên khóa 2017, 2018, 2019:

Nhà trường đề nghị các sinh viên khóa 2017, 2018, 2019 chưa có mã số BHXH cần thực hiện khai mã số theo hướng dẫn trong file kèm theo.

Thời gian thu : từ ngày 04/01/2021 đến 17h ngày 11/01/2021.