Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR
by Phương Hoàng Việt - Saturday, 2 January 2021, 10:44 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR
  • Thời gian: từ 8h00 ngày 04/01/2021
  • Địa điểm: P302E, 501B, 502B
Danh sách chia phòng chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.