Announcements

Thông báo cập nhật danh sách chia phòng thi môn PCO

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhật danh sách chia phòng thi môn PCO
by Phương Hoàng Việt - Monday, 4 January 2021, 9:04 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO

  • Thời gian: ngày 04/01/2021

    • Ca 1: 13h30 - 14h30
    • Ca 2: 14h40 - 15h40
    • Ca 3: 15h50 - 16h50
  • Phòng thi: 410C, 412C, 406C, 104D1
Sinh viên không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.