Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DBS

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DBS
by Phương Hoàng Việt - Monday, 4 January 2021, 8:08 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DBS
  • Thời gian: ngày 05/01/2021
    • Ca 1: 13:30 - 14:30
    • Ca 2: 14:35 - 15:35
  • Địa điểm: P712C, 608C, 612C
Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm