Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 5 January 2021, 3:12 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1
  • Thời gian: từ 8h00 ngày 06/01/2021
  • Địa điểm: P305E, 402E, 405E
Danh sách chia phòng chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.