Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DMA

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DMA
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 5 January 2021, 3:16 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DMA

  • Thời gian: ngày 06/01/2021

    • Ca 1: 13h30 - 15h00
    • Ca 2: 15h10 - 16h40
  • Phòng thi: 708C, 302E, 402E, 405E, 409D3
Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.