Announcements

Thông báo lịch thi kết thúc môn Ứng dụng CNTT, HK1 năm học 2020 - 2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi kết thúc môn Ứng dụng CNTT, HK1 năm học 2020 - 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 6 January 2021, 10:34 AM
 

Bộ môn THCS thông báo lịch thi kết thúc môn Ứng dụng CNTT, HK1 năm học 2020 - 2021. Những trường hợp xin chuyển buổi thi do bị trùng lịch học/lịch thi của khoa chuyên ngành phải có đơn xin chuyển buổi thi và có xác nhận của giáo vụ khoa chuyên ngành sau đó nộp về VPK Khoa CNTT (210C) trước 16h chiều thứ Hai, ngày 18/01/2021. SV nộp đơn sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.