Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn CAL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn CAL
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 7 January 2021, 7:03 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn CAL

  • Thời gian: 07/01/2021
    • Ca 1: 8:00 - 9:30
    • Ca 2: 9:40 - 11:10
  • Địa điểm: P302E. 305E, 402E, 405E
Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.