Announcements

Thông báo v/v đăng kí và nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí và nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 January 2021, 11:44 AM
 

Thông báo v/v đăng kí và nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021:
Đề nghị SV hệ niên chế các khóa đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021 theo link sau:
Thời hạn đăng kí: từ thứ Hai, ngày 11/01/2021 đến thứ Năm, ngày 14/01/2021.

SV nộp tiền học lại tại P. 106 nhà A (gặp cô Nguyệt).
Thời hạn: từ thứ Hai, ngày 18/01 đến hết thứ Ba, ngày 19/01/2021.

Lưu ý:
1. SV không nộp học phí nhưng vẫn đi học sẽ KHÔNG được điểm danh và KHÔNG được dự thi hết môn.
2. Các lớp dưới 20 SV sẽ học ghép với các lớp học đi. Các lớp trên 20 SV sẽ học lớp riêng. Lịch học dự kiến bắt đầu từ thứ Tư, ngày 20/01/2021.
3. Riêng môn Thực tập nghề nghiệp (IPT), SV không phải nộp tiền học lại, chỉ cần đăng kí để Khoa phân công thực tập.