Announcements

Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và Truyền thông đa phương tiện đối với SV K18 và K19 (thứ Năm, ngày 14/01/2021)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và Truyền thông đa phương tiện đối với SV K18 và K19 (thứ Năm, ngày 14/01/2021)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 January 2021, 3:24 PM
 

Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và Truyền thông đa phương tiện đối với SV K18 và K19 (thứ Năm, ngày 14/01/2021):
Buổi sáng (8-11h): Giới thiệu chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và Truyền thông đa phương tiện.
Buổi chiều (13h-16h) : Giới thiệu chuẩn kĩ năng CNTT và Truyền thông đa phương tiện.
Địa điểm: nhà A1
Diễn giả:
  • Khoa CNTT
  • Công ty HCL Technologies Ấn Độ
  • Công ty GMO - Z RUN system
  • Trung tâm Ươm tạo và đào tạo công nghệ cao HITC
Việc tham dự Hội thảo này là BẮT BUỘC đối với toàn bộ SV K18 và K19. SV có lịch học sáng/chiều thứ Năm, ngày 14/01/2021 đều được nghỉ để tham dự Hội thảo này.