Announcements

Thông báo v/v enroll môn học HK Spring 2021

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enroll môn học HK Spring 2021
by Phương Hoàng Việt - Monday, 11 January 2021, 1:58 PM
 

Sinh viên enroll các môn học theo đường link sau:

  • MLA: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=68
  • SS2, SQA, SE2, MPR, REQ, BDM, ISD, HCI, IWS, NSE, DBA: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=69
  • PRE, COB, MAM, MRE, ESY, IIS, PST, PRM, PR2, DSA, CNE: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=70
Deadline: 23h55 ngày 17/01/2021 - No key