Announcements

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 January 2021, 1:21 PM
 

Thông báo số 127/TB-ĐHHN ngày 15 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch tốt nghiệp tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017-2021. (Nội dung chi tiết Thông báo xin xem trong file đính kèm).