Announcements

Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 January 2021, 3:54 PM
 

Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (file đính kèm)