Announcements

Thông báo v/v gia hạn nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v gia hạn nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 January 2021, 1:53 PM
 

Thông báo: P. TCKT gia hạn nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021 đến hết thứ Hai, ngày 25/01/2021, đề nghị các SV đã đăng kí học lại khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí để được thêm tên vào danh sách SV học lại.
PS:
  • Phần note vàng là các SV chưa nộp học phí học lại.
  • SV đã nộp học phí chủ động xem TKB của các lớp tín chỉ để theo học do không có lớp học lại riêng.
  • SV học lại môn Thực tập nghề nghiệp liên hệ với thầy Ngọc qua email: ngoctb@hanu.edu.vn để được sắp xếp thực tập.