Announcements

Thông báo về việc trả lại tiền BHYT cho sinh viên

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc trả lại tiền BHYT cho sinh viên
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 January 2021, 1:58 PM
 

Thông báo về việc trả lại tiền BHYT cho sinh viên:
Những sinh viên đã đóng tiền mua thẻ BHYT có hạn sử dụng từ tháng 01/01/2020 đến 31/12/2020 nhưng đã có thẻ ưu tiên hoặc nộp sai mã số BHXH không xuống Phòng Y tế xác nhận như thông báo hoặc không nộp mã số theo yêu cầu nên phòng y tế trả lại tiền mua BHYT.
Sinh viên nhận tiền tại phòng Y tế tại tầng 1 KTX D4 từ ngày 21/01/2021 đến ngày 01/02/2021. Qua thời hạn trên, sinh viên nào không đến nhận, phòng y tế sẽ không chịu trách nhiệm.