Announcements

Thông báo v/v hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy diện chế độ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy diện chế độ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 January 2021, 2:02 PM
 

Phòng CTSV & QHDN gửi thông báo v/v hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy diện chế độ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cụ thể tại các văn bản đính kèm sau:

1. Thông báo

2. Danh sách sinh viên được nhận tiền hỗ trợ Tết

Thời gian nhận tiền: Từ ngày 26/01 đến hết ngày 28/01/2021

Địa điểm: Phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).

Lưu ý: Khi đến nhận tiền hỗ trợ các em mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị các em đến nhận tiền đúng thời gian quy định.