Announcements

Thông báo điểm môn PCO(61FIT2PCO)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PCO(61FIT2PCO)
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 January 2021, 4:11 PM
 

Thông báo điểm môn PCO(61FIT2PCO)

Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với cô Hoa. Deadline đến hết ngày thứ 2, 25/01/2021