Announcements

Thông báo điểm môn PMK

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PMK
by Phương Hoàng Việt - Monday, 25 January 2021, 10:22 AM
 

Thông báo điểm môn PMK

Sinh viên thắc mắc về điểm nộp đơn phúc tra tại VPK. Deadline đến 16:00 ngày thứ 4, 27/01/2021.