Announcements

Thông báo v/v gia hạn enroll các môn kì 2, 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v gia hạn enroll các môn kì 2, 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 26 January 2021, 9:11 AM
 

Thông báo v/v gia hạn enroll các môn kì 2, 2020-2021:
Khoa đã mở lại các môn học cho SV để gia hạn enroll các môn kì 2, 2020-2021, hạn cuối đến 23h55 ngày 27/01/2021. Qúa thời hạn trên Khoa sẽ không mở lại cho SV chưa enroll nữa. Đây là lần cuối cùng Khoa gia hạn thời gian enroll. Kể từ kì sau trở đi, Khoa sẽ không gia hạn enroll nữa và SV phải tự chịu trách nhiệm về việc không nộp được bài tập, lấy tài liệu học.