Announcements

Thông báo cập nhật phòng học môn Ứng dụng CNTT HỌC KÌ 2, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cập nhật phòng học môn Ứng dụng CNTT HỌC KÌ 2, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 26 January 2021, 3:33 PM
 

Thông báo cập nhật phòng học môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm).