Announcements

Thông báo v/v đăng kí học phần thực tập tốt nghiệp kì 2, 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí học phần thực tập tốt nghiệp kì 2, 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 29 January 2021, 2:01 PM
 

Đề nghị các SV hệ tín chỉ chưa đăng kí học phần thực tập tốt nghiệp kì 2, 2020-2021 qua trang qldt tới VPK để đăng kí vào sáng thứ Hai, ngày 01/02/2021.