Announcements

Thông báo v/v cung cấp email (SV học lại)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cung cấp email (SV học lại)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 1 February 2021, 10:43 AM
 

Thông báo v/v cung cấp email:
Đề nghị các SV học lại (hệ niên chế) đã nộp học phí học lại kì 2, 2020-2021 cung cấp các thông tin tại link dưới đây để được giảng viên add vào các lớp học online tuần từ 01-06/02/2021.
Thời hạn: trước 14h chiều nay, 01/02/2021. Sau thời hạn này giảng viên sẽ không add SV không có tên trong danh sách này vào các lớp.

https://drive.google.com/file/d/1QWCksw4ZhqPeU6pB1i7tjtVD6WVZCdRu/view?fbclid=IwAR2b9thQy-Qa9d4Rwrl458Ffd1eDCyFJA2G-AMAMvany_d06PRPIdxSqqJ0