Announcements

Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2020-2021

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2020-2021
by Phương Hoàng Việt - Monday, 1 March 2021, 9:20 AM
 

Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2020-2021


Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đề nghị các sinh viên đã học các môn sau thực hiện khảo sát theo đường link bên dưới:

  • 61FIT2PR1: http://bit.ly/cnttlaptrinh20202021
  • 61FIT3CGR: http://bit.ly/cnttdohoa20202021
  • 61FIT3JSD: http://bit.ly/cnttjava20202021
  • 61MME2PMK: http://bit.ly/cnttnlmkt20202021
Khảo sát là BẮT BUỘC đối sinh viên đã đăng ký học 4 học phần trên.