Announcements

Thông báo điểm môn WPR

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn WPR
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 2 February 2021, 9:21 AM
 

Thông báo điểm môn WPR

Sinh viên thắc mắc về điểm thi final gửi đơn phúc tra qua email: phuonghv@hanu.edu.vn

Deadline đến 16h ngày 04/02/2021