Announcements

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 2 February 2021, 4:10 PM
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17

Sinh viên có tên trong file đính kèm nếu có mong muốn làm khóa luận tốt nghiệp gửi email qua địa chỉ phuonghv@hanu.edu.vn để đăng ký làm khóa luận. Sinh viên gửi kèm các thông tin sau:

  • Tên đề tài làm khóa luận
  • Môn chuyên ngành liên quan đến đề tài (Đkiện từ 7.0 trở lên)
  • Giáo viên hướng dẫn
Trong trường hợp sinh viên chưa liên hệ được giáo viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận.
Deadline: 15h ngày 04/02/2021