Announcements

Thông báo cập nhật đề tài khóa luận tốt nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo cập nhật đề tài khóa luận tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Monday, 22 February 2021, 9:34 AM
 

Theo yêu cầu của nhà trường, các sinh viên trong danh sách làm khóa luận cập nhật tên đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sinh viên gửi email về địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn. Deadline: 11h 23/02/2021.