Announcements

[Bộ môn THCS] Thông báo kết quả phúc tra môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[Bộ môn THCS] Thông báo kết quả phúc tra môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 February 2021, 2:43 PM
 

Bộ môn THCS thông báo kết quả phúc tra môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2020-2021 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm).

Điểm sau phúc tra đã được cập nhật lên hệ thống.

Trân trọng.