Announcements

Thông báo họp ban cán sự lớp định kỳ năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Admin User
Thông báo họp ban cán sự lớp định kỳ năm học 2015 - 2016
by Admin User - Tuesday, 27 October 2015, 10:17 AM
 

Phòng Công tác sinh viên và các phòng ban liên quan tổ chức buổi họp ban cán sự lớp định kì nhằm rà soát lại hệ thống cán sự lớp trong toàn trường, triển khai các công tác đảm bảo trật tự trường học, phổ biến các quy định, quy chế mới, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015 - 2016.

Buổi họp được tổ chức vào 9:00 Thứ Tư, ngày 09/09/2015 tại hội trường lớn trường Đại học Hà Nội. 

Đề nghị các sinh viên là lớp trưởng, lớp phó các khóa 2012, 2013, 2014 có mặt đầy đủ tham dự buổi họp.

Nội dung thông báo chính thức xin mời xem trong file đính kèm.