Announcements

Thông báo v/v nộp học phí học kì 1, năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí học kì 1, năm học 2015 - 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 3 December 2015, 4:26 PM
 

Đề nghị sinh viên các khóa 12, 13, 14 khẩn trương nộp học phí học kì 1, năm học 2015 - 2016 để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần theo quy chế của nhà trường.

Ghi chú: những SV có tên trong danh sách đính kèm (bôi đỏ) là các sinh viên chưa nộp HP học kì 1 và sẽ bị tính điểm lần 1 là 0 điểm và chỉ được tính điểm thi lần 2 (thi lại). 

Gia hạn nộp học phí: trước 11h sáng thứ Sáu ngày 04/12/2015 (gặp thầy Mạnh - P. Tài chính kế toán, nhà A). Sau khi nộp bổ sung học phí tại P. TCKT, đề nghị SV nộp ngay biên lai thu học phí tại VPK. Nếu không, sau thời hạn trên khoa sẽ xóa tên các SV trên khỏi danh sách thi.