Announcements

Thông báo v/v tham dự Lễ bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kì 2015 - 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự Lễ bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kì 2015 - 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 30 November 2015, 2:18 PM
 

Đề nghị lớp trưởng và Bí thư chi đoàn các lớp có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020 vào lúc 09h sáng thứ Ba, ngày 01/12/2015 tại Hội trường lớn.    

Yêu cầu lớp trưởng và Bí thư chi đoàn các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.