Announcements

Thông báo v/v lập danh sách SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện đang học tập tại trường

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v lập danh sách SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện đang học tập tại trường
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 7 December 2015, 8:08 AM
 

Đề nghị lớp trưởng các lớp lập danh sách SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện đang học tập tại lớp mình (bản cứng) và nộp về VPK trước 16h chiều thứ Ba, ngày 08/12/2015. Đề nghị lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này để đảm bảo quyền lợi của SV lớp mình.