Announcements

Thông báo v/v kí sổ theo dõi học tập và giảng dạy

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v kí sổ theo dõi học tập và giảng dạy
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 11 December 2015, 2:10 PM
 

Căn cứ yêu cầu của nhà trường, đề nghị lớp trưởng các lớp kí sổ theo dõi học tập và giảng dạy tại VPK (210C) từ ngày 07/12 đến ngày 21/12/2015.