Tin học cơ sở

Đăng ký thi lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Đăng ký thi lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016
by Quân Đặng Đình - Friday, 25 December 2015, 5:28 PM
 

Tải danh sách thi (chia ca):

https://www.dropbox.com/s/138cmui42vuixzu/2015_2016_ThiLai_Dot1_DanhSachThi_publish.xlsx?dl=1

Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch tổ chức thi lại môn Tin học Cơ sở cho sinh viên các lớp THCS đợt 1 năm học 2015 – 2016.

1. Thời hạn đăng ký: từ 14/12 đến 24/12/2015.

2. Thời gian thi: 8h00 sáng thứ 7, ngày 26/12/2015.

3. Phòng thi: 407D1

4. Đối tượng đăng ký
- Sinh viên phải thi lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016 và sinh viên chưa đăng ký thi THCS năm 2014 - 2015 vì lý do trùng lịch tập quân sự.

5. Thủ tục đăng ký
- Đăng ký học trực tại Văn phòng khoa CNTT, phòng 210 nhà C.
- Lệ phí thi: 20.000đ.

Chú ý:
            - Các sinh viên phải thi lại sẽ tự sắp xếp thời gian ôn tập để đạt kết quả cao.
            - Danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên Cổng thông tin Đào tạo trước ngày thi.

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN