Announcements

Thư mời tham dự buổi thuyết trình về Kỹ năng thông tin và nghiên cứu

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thư mời tham dự buổi thuyết trình về Kỹ năng thông tin và nghiên cứu
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 4 January 2016, 2:04 PM
 

 Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Thư viện với nhóm nghiên cứu của Đại học Monash, Thư viện tổ chức buổi thuyết trình với thông tin cụ thể như sau: 

 - Người thuyết trình: Tiến sĩ Tom Denison (Giảng viên giảng dạy về Quản lý thông tin và Hệ thống thuộc Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Monash)

 - Nội dung thuyết trình: Kỹ năng thông tin và nghiên cứu

 - Thời gian: 9h00 thứ 6, ngày 8 tháng 1 năm 2016

  - Địa điểm: Phòng 407 - Nhà A Trường Đại học Hà Nội

 - Đối tượng tham dự:  Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường

Đề nghị lớp trưởng mỗi lớp cử 5 sinh viên tham dự buổi thuyết trình này.