Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 January 2016, 8:58 AM
 

Đề nghị SV các khóa đã đăng kí học lại qua FIT portal nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 tại P. TCKT (nhà A, gặp thầy Mạnh), thời hạn từ ngày 06/01/2016 đến ngày 13/01/2016.