Announcements

Thông báo v/v enrol các môn học học kì 2, năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enrol các môn học học kì 2, năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 12 January 2016, 11:17 AM
 

Đề nghị SV các khóa enrol enrol các môn học học kì 2, năm học 2015-2016 trong thời gian từ thứ Ba, ngày 12/11/2016 đến hết thứ Ba, ngày 19/11/2016.

Key enrol: #fitspring2016