Announcements

Thông báo v/v tổ chức thi sớm cho SV có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức thi sớm cho SV có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 11 November 2015, 8:11 AM
 

Đề nghị sinh viên các khóa còn nợ tối đa 02 môn học có nguyện vọng xin thi sớm để được xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015) khẩn trương làm đơn xin thi sớm trình giáo viên bộ môn và nộp cho khoa để được khoa rà soát và xét duyệt. 

Thời hạn: trước 16h chiều thứ Sáu, ngày 13/11/2015.