Announcements

Thông báo v/v nộp đơn đăng kí thực tập tốt nghiệp

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp đơn đăng kí thực tập tốt nghiệp
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 13 January 2016, 12:36 PM
 

Đề nghị SV K12 nộp đơn đăng kí thực tập tốt nghiệp theo 1 trong 2 mẫu đính kèm (có 2 file mẫu, mẫu 1 dành cho sinh viên đăng ký thực tập tại một công ty hoặc đơn vị, mẫu 2 dành cho sinh viên đăng ký tham gia một khóa học có cấp chứng chỉ nghề nghiệp thay cho hoạt động thực tập).

Lưu ý: sinh viên tự in mẫu đơn, điền đầy đủ thông tin rồi nộp lại cho văn phòng khoa. Hạn cuối nộp đơn là ngày 18/1/2016.