Announcements

Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 15 January 2016, 9:55 AM
 

Nhà trường thông báo cấp  bằng, bảng điểm cho các SV tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015) vào ngày 21/1/2016. SV lưu ý mang theo CMND hoặc thẻ SV khi nhận bằng, bảng điểm (không nhờ người khác nhận thay).