Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 (bổ sung)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 (bổ sung)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 15 January 2016, 10:00 AM
 

Đề nghị các SV chưa nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 nộp tiền bổ sung tại P. TC-KT (nhà A, gặp thầy Mạnh) duy nhất vào chiều thứ Hai, ngày 18/1/2016.