Announcements

Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 18 January 2016, 3:33 PM
 

Được sự đồng ý của nhà trường, khoa sẽ tổ chức các lớp học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 theo đăng kí của SV vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, vì vậy, SV học lại không học cùng các lớp học chính quy bắt đầu vào thời điểm hiện nay. Khoa sẽ lên lịch học lại và thông báo cụ thể cho SV sau.